โรงเรียนบ้านกิโลสาม
หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม   ตำบลท่าแยก  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037243434
ผู้บริหาร

นายสมนึก ทะศร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 18/11/2013
สถิติผู้เข้าชม 137030
Page Views 156116
หลักสูตรเซียน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) คลองหาด คลองหาด
2 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม คลองหาด คลองหาด
3 โรงเรียนบ้านคลองหาด คลองหาด คลองหาด
4 โรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ คลองหาด คลองหาด
5 โรงเรียนอนุบาลคลองหาด คลองหาด คลองหาด
6 โรงเรียนบ้านเขาดิน คลองหาด คลองหาด
7 โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม คลองหาด คลองหาด
8 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก คลองไก่เถื่อน คลองหาด
9 โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน คลองไก่เถื่อน คลองหาด
10 โรงเรียนทับทิมสยาม 05 คลองไก่เถื่อน คลองหาด
11 โรงเรียนบ้านนาดี ซับมะกรูด คลองหาด
12 โรงเรียนบ้านวังวน ซับมะกรูด คลองหาด
13 โรงเรียนบ้านวังยาง ซับมะกรูด คลองหาด
14 โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา เบญจขร คลองหาด
15 โรงเรียนบ้านชุมทอง เบญจขร คลองหาด
16 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เบญจขร คลองหาด
17 โรงเรียนบ้านซับถาวร ไทยอุดม คลองหาด
18 โรงเรียนบ้านวังปืน ไทยอุดม คลองหาด
19 โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต ไทยอุดม คลองหาด
20 โรงเรียนบ้านซับน้อย ไทยอุดม คลองหาด
21 โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา ไทรทอง คลองหาด -
22 โรงเรียนบ้านหินกอง ไทรทอง คลองหาด
23 โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ไทรเดี่ยว คลองหาด
24 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ไทรเดี่ยว คลองหาด
25 โรงเรียนบ้านคลองหินปูน คลองหินปูน วังน้ำเย็น
26 โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี คลองหินปูน วังน้ำเย็น
27 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง คลองหินปูน วังน้ำเย็น
28 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ คลองหินปูน วังน้ำเย็น
29 โรงเรียนบ้านท่าตาสี ตาหลังใน วังน้ำเย็น
30 โรงเรียนบ้านหนองแก ตาหลังใน วังน้ำเย็น
31 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน ตาหลังใน วังน้ำเย็น
32 โรงเรียนบ้านทัพหลวง ตาหลังใน วังน้ำเย็น
33 โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี ตาหลังใน วังน้ำเย็น
34 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ตาหลังใน วังน้ำเย็น 037246064
35 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ตาหลังใน วังน้ำเย็น
36 โรงเรียนบ้านซับเจริญ ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
37 โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
38 โรงเรียนวังจระเข้ ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
39 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
40 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
41 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
42 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
43 โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
44 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น
45 โรงเรียนบ้านวังบูรพา วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
46 โรงเรียนสุภวิทย์ วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
47 โรงเรียนบ้านวังแดง วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น (037) 251602
48 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
49 โรงเรียนมิตรสัมพันธ์วิทยา วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
50 โรงเรียนวัดเกศแก้ว วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น (037) 251553
51 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
52 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น
53 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ วังทอง วังสมบูรณ์
54 โรงเรียนบ้านวังทอง วังทอง วังสมบูรณ์
55 โรงเรียนบ้านวังดารา วังทอง วังสมบูรณ์
56 โรงเรียนวังไผ่ วังทอง วังสมบูรณ์
57 โรงเรียนบ้านเขาแหลม วังทอง วังสมบูรณ์
58 โรงเรียนบ้านคลองอุดม วังทอง วังสมบูรณ์
59 โรงเรียนบ้านไร่สามศรี วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์
60 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์
61 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์
62 โรงเรียนบ้านคลองทราย วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์
63 โรงเรียนบ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์
64 โรงเรียนวังศรีทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์
65 โรงเรียนบ้านวังสำลี วังใหม่ วังสมบูรณ์
66 โรงเรียนบ้านไทรทอง วังใหม่ วังสมบูรณ์
67 โรงเรียนบ้านซับเกษม วังใหม่ วังสมบูรณ์
68 โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา วังใหม่ วังสมบูรณ์
69 โรงเรียนบ้านวังใหม่ วังใหม่ วังสมบูรณ์
70 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม วังใหม่ วังสมบูรณ์
71 โรงเรียนบ้านภูเงิน พระเพลิง เขาฉกรรจ์
72 โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง พระเพลิง เขาฉกรรจ์ 037-243490
73 โรงเรียนบ้านท่าผักชี พระเพลิง เขาฉกรรจ์
74 โรงเรียนบ้านพระเพลิง พระเพลิง เขาฉกรรจ์
75 โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก พระเพลิง เขาฉกรรจ์
76 โรงเรียนบ้านบึงพระราม พระเพลิง เขาฉกรรจ์
77 โรงเรียนบ้านท่าเต้น พระเพลิง เขาฉกรรจ์
78 โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ หนองหว้า เขาฉกรรจ์
79 โรงเรียนบ้านคลองเจริญ หนองหว้า เขาฉกรรจ์
80 โรงเรียนบ้านหนองหว้า หนองหว้า เขาฉกรรจ์
81 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองหว้า เขาฉกรรจ์
82 โรงเรียนบ้านซับมะนาว หนองหว้า เขาฉกรรจ์
83 โรงเรียนบ้านหนองกะทะ หนองหว้า เขาฉกรรจ์
84 โรงเรียนบ้านคลองนางาม หนองหว้า เขาฉกรรจ์
85 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม หนองหว้า เขาฉกรรจ์
86 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี หนองหว้า เขาฉกรรจ์
87 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า หนองหว้า เขาฉกรรจ์
88 โรงเรียนบ้านเขาภูมิ่ง เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์
89 โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์
90 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 037-550010
91 โรงเรียนบ้านวังรี เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ 0-3724-3479
92 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์
93 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์
94 โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์
95 โรงเรียนวัดพวงนิมิต เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์
96 โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์
97 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ท่าเกษม เมืองสระแก้ว
98 โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข ท่าเกษม เมืองสระแก้ว
99 โรงเรียนบ้านท่าเกษม ท่าเกษม เมืองสระแก้ว
100 โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ท่าเกษม เมืองสระแก้ว
101 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ ท่าเกษม เมืองสระแก้ว
102 โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน ท่าเกษม เมืองสระแก้ว
103 โรงเรียนบ้านท่ากะบาก ท่าแยก เมืองสระแก้ว
104 โรงเรียนบ้านป่าระกำ ท่าแยก เมืองสระแก้ว
105 โรงเรียนบ้านคลองปลาโด ท่าแยก เมืองสระแก้ว
106 โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง ท่าแยก เมืองสระแก้ว
107 โรงเรียนบ้านคลองผักขม ท่าแยก เมืองสระแก้ว
108 โรงเรียนบ้านหนองเตียน ท่าแยก เมืองสระแก้ว
109 โรงเรียนบ้านกิโลสาม ท่าแยก เมืองสระแก้ว 037243434
110 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว ท่าแยก เมืองสระแก้ว
111 โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง ท่าแยก เมืองสระแก้ว
112 โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
113 โรงเรียนบ้านห้วย บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
114 โรงเรียนบ้านแก้ง บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
115 โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
116 โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
117 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
118 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
119 โรงเรียนบ้านเทศมงคล บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
120 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
121 โรงเรียนเขาสิงโต บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว
122 โรงเรียนบ้านท่าระพา ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
123 โรงเรียนบ้านหนองไทร ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
124 โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
125 โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
126 โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
127 โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว 037246137
128 โรงเรียนบ้านเขามะกา ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
129 โรงเรียนบ้านหนองข่า ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
130 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว
131 โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด สระขวัญ เมืองสระแก้ว
132 โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ สระขวัญ เมืองสระแก้ว
133 โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ สระขวัญ เมืองสระแก้ว
134 โรงเรียนธรรมยานประยุต สระขวัญ เมืองสระแก้ว
135 โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน สระขวัญ เมืองสระแก้ว
136 โรงเรียนบ้านเขาข่า สระขวัญ เมืองสระแก้ว
137 โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ สระขวัญ เมืองสระแก้ว
138 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร สระขวัญ เมืองสระแก้ว
139 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สระขวัญ เมืองสระแก้ว
140 โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง สระขวัญ เมืองสระแก้ว
141 โรงเรียนสระแก้ว สระแก้ว เมืองสระแก้ว
142 โรงเรียนชุมชนพัฒนา สระแก้ว เมืองสระแก้ว
143 โรงเรียนบ้านลัดกะสัง สระแก้ว เมืองสระแก้ว
144 โรงเรียนบ้านสี่แยก สระแก้ว เมืองสระแก้ว
145 โรงเรียนบ้านคลองหมี สระแก้ว เมืองสระแก้ว (037) 220588
146 โรงเรียนอนุบาลบ้านจันทร์ สระแก้ว เมืองสระแก้ว
147 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด สระแก้ว เมืองสระแก้ว
148 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สระแก้ว เมืองสระแก้ว
149 โรงเรียนบ้านหนองกะพ้อ สระแก้ว เมืองสระแก้ว
150 โรงเรียนบ้านหน้าสถานี หนองบอน เมืองสระแก้ว
151 โรงเรียนบ้านท่าแยก หนองบอน เมืองสระแก้ว
152 โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ หนองบอน เมืองสระแก้ว
153 โรงเรียนบ้านโคกมะตูม หนองบอน เมืองสระแก้ว
154 โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว (037) 518324
155 โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว
156 โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว 037-550024
157 โรงเรียนบ้านวังจั่น โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว
158 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว
159 โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว (037) 550025
160 โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว
161 โรงเรียนบ้านลุงพลู โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว
162 โรงเรียนวนาสงเคราะห์ โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว
โรงเรียนบ้านกิโลสาม
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ