โรงเรียนบ้านกิโลสาม
หมู่ที่ 12 บ้านกิโลสาม   ตำบลท่าแยก  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์โทรศัพท์ 037243434
ผู้บริหาร

นายสมนึก ทะศร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2012
ปรับปรุง 18/11/2013
สถิติผู้เข้าชม 136704
Page Views 155782
หลักสูตรเซียน
บุคลากรของโรงเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายสมนึก ทะศร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6153-0707
Email : arjarnsomnuk@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2519 ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา
2524 พิเศษครูมัธยม ศึกษาด้วยตนเอง คุรุสภา
2527 ศษ.บ. (บริหารการศึกษา ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2552 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
2553 A,.L.T. ( 3 ท่อน) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
6 มิถุนายน พ.ศ.2520 โรงเรียนบ้านคลองวัว อำเภออรัญประเทศ ครู 1 ระดับ 1
2524 โรงเรียนบ้านวังยาว อำเภออรัญประเทศ ครู 2 ระดับ 3
2530 - 2549 โรงเรียนเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ อาจารย์ 1 - อาจารย์ 2
2549 - 2552 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา อำเภอวัฒนานคร รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2552 - 2554 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย อำเภออรัญประเทศ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านกิโลสาม อำเภอเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การวิจัยกระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย พ.ศ.2553
2 "รายงานการประเมินโครงการการพัฒนากิจกรรมลูกเสือสามัญ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย พัฒนาจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา พ.ศ.2553"
3 การวิจัยกระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา พ.ศ.2551
4 "รายงานการประเมินโครงการการพัฒนากิจกรรมลูกเสือสามัญ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา พัฒนาจากเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือในสถานศึกษา ปี 2551"
โรงเรียนบ้านกิโลสาม
© copyright@2010 thaischool.in.th. All rights reserved. Power by : Thaischool.,รับทำเว็บ